អំពីខ្ញុំ


កំពុងកែប្រែ

 
 
 
 

រូបថតខ្ញុំ


Advertisements
 1. ជ័យ សុភក្រ័្ត

  ប្រវត្តិរូបអីក៏វែងម្ល៉េះ???????

 2. ស្វាគមន៍ សមាជិកថ្មី!

 3. ហេហេហេ!! ជំរាបសួរ ទំលាប់ល្អមែន

 4. វ័ន្ត ច័ន្ទមករា

  អត់ៗទៅ! 😛

 5. វ័ន្ត ច័ន្ទមករា

  😛

 6. មានមាន់ថ្មីៗ! ក្រុងទុក១៤ថ្ងៃសិន។ ហេហេ.. និយាយលេងទេ។ សួស្តីប្អូនប្រុស។

 7. សូមសរសើរ ក្មេងៗជំនាន់នេះ ពិតជាគ្រាន់បើមែន បើបានចឹងគ្រប់គ្នា ប្រាកដជាចាស់ៗ សប្បាយយ៉ាងណាទេ ! អាយុ ១៤ ឆ្នាំ ចេះចាត់ចែងពេលវេលា រៀនសូត្របានយ៉ាងប្រសើរ ជាពិសេស ចេះបង្កើតជាគេហទំព័រ យ៉ាងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ ! ចឹងអាចអោយចាស់ៗ ដូចខ្ញុំសួរខ្លះបានទេ ?

 8. វ័ន្ត ច័ន្ទមករា

  សិទ្ធិផន! គាត់ស្រីទេ! យ៉ាប់ម៉ង!! 😛

 9. វ័ន្ត ច័ន្ទមករា

  មិនអីទេ! សុខសប្បាយទេសម្លាញ់! ?

 10. អរគុណក្មួយដែលបានអនុញ្ញាតិ អោយអ៊ុំសួរ !
  តែមិនដឹងជាហៅយ៉ាងម៉េចអោយត្រូវទេ តែបើតាមមើលប្រវត្តិសង្ខេបខាងលើ ឃើញថានៅក្មេង ណាស់ ទើបអាយុបាន ១៤ ហើយកូនច្បងទៀត ចឹងសន្មត់ហៅថា ក្មួយៗចុះ ។ ហើយខ្ញុំនេះ វា បញ្ច្រាស អាយុក្មួយ គឺ ៤១ ហើយ តែមិនទាន់ស្កូវ នៅឡើយទេ ដូចឃើញរូបស្រាប់ខាង ឆ្វេងដៃ ស្រាប់ ហើយក្មួយអាចហៅថាអ៊ុំៗ ក៏បានដែរ ។

  សំនួរមុនដំបូង សូមសួរក្មួយថា ហេតុអ្វីបានជាក្មួយមកនៅ ខែត្រសៀមរាបទៅវិញ ? តើឪពុកម្តាយ គាត់ប្រកបរបរ ការងារអ្វីដែរ ? តើឥឡូវនេះ ក្មួយចូលរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានហើយ?

  • បាទ ញុំសុំហៅថាលោក ពូ ចុះ !! មូលហេតុបានជាក្មួយមកនៅ ខែត្រសៀមរាបទៅវិញ ព្រោះឪពុកម្ដាយញុំត្រូវបានប្រធានហៅឲ្យមកធ្វើការនៅសៀមរាបទាំងពីរនាក់ ហើយញុំក៏ត្រូវតែមកដែរ!! ។ ឪពុកម្តាយ ញុំជាបុគ្គលិកអង្គការមួយនៅខេត្តសៀមរាប ។ ក្មួយនឹងចូលរៀនថ្នាក់ទី១០ នាឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះ!!!

 11. អរគុណក្មួយ ចឹងសូមសួរបន្តរទៀតៈ ៚ ចង់ដឹងថា តើកម្មវិធីសិក្សា នៅថ្នាក់ទី ៩ មានអ្វីខ្លះ? សូមរៀបរាប់សង្ខេបៗ នូវប្រធានបទ និមួយៗផង ។

  • បាទលោកពូ!! កម្មវិធីសិក្សានៅថ្នាក់ទី ៩ មាន ដូចជា ៖

   ១. ភាសាខ្មែរ ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ៥ ទៅ ៦ ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ ឯពិន្ទុវិញ គឺ ១០០ ពិន្ទុ ។
   ២. គណិតវិទ្យា ៖ ដូចភាសាខ្មែរដែរ !!!
   ៣. រូបវិទ្យា ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ២ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ៤. គីមីវិទ្យា ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ១ ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ៥. ជីវវិទ្យា ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ២ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ៦.ផែនដីវិទ្យា ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ១ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ៧. ភូមិវិទ្យា ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ២ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ៨. ប្រវត្តិវិទ្យា ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ២ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ៩. សីលធម៌ ពលរដ្ឋ ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ២ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ១០. គេហវិទ្យា ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ១ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ១១. ភាសាអង់គ្លេស ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ៤ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។
   ១២. កីឡា​ ៖ ជាទូទៅគេសិក្សារយៈពេល ២ម៉ោងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ។ឯពិន្ទុវិញ គឺ ៥០ ពិន្ទុ ។

   (ខាងលើនេះគ្រាន់តែជាកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី ៩ នៅវិទ្យាល័យញុំតែប៉ុណ្ណោះ !!! )

 12. អរគុណក្មួយ ដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងមានរបៀប ! ចឹងលោកពូសូមសួរបន្ថែមៈ៚
  សូមសំនួរទី១ អំពីរៀនភាសាខ្មែរៈ តើមានកម្មវិធីបង្រៀនតាមប្រធានបទអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់និងពន្យល់នូវប្រធានបទនិមួយៗ ដោយសង្ខេប ដែលអាចល្មមស្តាប់បាន ។

  សំនួរទី២ អំពីភាសាអង្គ្លេសៈ តើកម្មវិធីបង្ហាត់ភាសាអង្គ្លេស គេបានរៀបចំអោយរៀន ចាប់តាំងពីថ្នាក់ទីប៉ុន្មានមក ? តើកម្មវិធីបង្រៀនភាសារអង្គ្លេសនេះ មានប៉ុន្មានប្រធានបទ ? ចូររៀបរាប់និងពន្យល់ តាមប្រធានបទនិមួយៗ ដោយសង្ខេបដែលអាចល្មមស្តាប់បាន ។

  សូមអរគុណ!

  • បាទលោកពូ!!

   សុំទោសញុំមិនសូវដឹងច្រើនអំពីសំណួរទី ១ ទេ ហើយម៉្យាងទៀតនៅវិទ្យាល័យញុំ គ្រូក៏មិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរ !!! សំទោសផងណាលោកពូ !!!

   ចំពោះសំណួរទី ២ ៖ កម្មវិធីបង្ហាត់ភាសាអង្គ្លេស គេបានរៀបចំអោយរៀន ចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី ៧ (តាមញុំដឹង) ហើយកម្មវិធីបង្រៀនភាសារអង្គ្លេសនេះ ញុំក៏មិនសូវច្បាស់ដែរ!! តែកម្មវិធីបង្រៀនភាសារអង្គ្លេសនេះ គឺ គេបង្រៀនតាមសៀវភៅ English for Cambodian ដែលមានចាប់ពីកម្រិត ១ ដល់ កម្រិត ៦ ហើយ ថ្នាក់ទី ៩ របស់ញុំនេះគឺតំរូវឲ្យរៀនសៀវភៅនេះ គឺនៅកម្រិត ៣ ។

   សុំទោសផងណាលោកពូ!! បញ្ហានេះញុំក៏មិនសូវច្បាស់ដែរ!!!

 13. អរគុណក្មួយដៃលបានឆ្ន្លើយសំនួរទី២ ចឹងភាសាអង្គ្លេស ចាប់រៀនតាំងពីថ្នាក់ទី ៧ ចឹងមិនដូច សម័យមុនទេ គេរៀនភាសាបរទេស តាំងពីថ្នាក់ទី ៤ ។

  ចំណែកសំនួរទី១ អាណឹងរៀនភាសាខ្មែរ ខ្លាចក្រែងគេ រៀនអាន រៀនសរសេរតាមអាន រៀនសរសេរ រៀនតែងសេចក្តី ឬរៀននិពន្ធ និងរៀនវេយ្យករណ៍ ឬយ៉ាងណា ? វាខុសគ្នាតែកំរិតនៃការរៀនទេ មិនចឹង ? ប្រហែលជាក្មួយស្តាប់មិនទាន់ទេដឹង ? សូមពិនិត្យមើលបន្តិចទៀតមើល !

 14. វ័ន្ត ច័ន្ទមករា

  ជំរាបសួរលោកពូ! សួស្តី សិទ្ធិផន!
  ចំពោះភាសាខ្មែរ នៅថ្នាក់ខ្ញុំរៀន ៧ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៍ ហើយ គេមានបង្ហាត់ បំនិន​, វេយ្យាករណ៍, រៀនអាន, សំណេរ , កំណាព្យ ។ ចំពោះសរសេរតាមអានគ្រូមិនបង្រៀនទេ!

 15. ល្អណាស់!! ល្អមែនទែន!! ទោះបីជាខ្ញុំក៏មិនមានទម្លាប់ដល់ថ្នាក់ណឹងដែរ!!​ល្អ!!

 16. យ៉ា!! សួស្តីប្អូនប្រុស រូបពិតមែនក៏អី? នៅក្មេងដល់ហើយ តែ​មានចំណេះមិនអត់ទេ តាមមើល​ទៅ​គឺ​ស្រលាញ់ការសិក្សាមិនអត់ទេ ព្យាយាមណាប្អូនប្រុស អនាគតកំពុងរង់ចាំប្អូននៅខាង​មុខហើយ 🙂

 17. 😀 សួរស្តីប្អូនប្រុស!!

 18. វឌ្ឍនៈខ្មែរ

  នៅ​ក្មេង​ហើយ​រៀន​ពូ​កែ​ទៀត! ហ្ហើយ​! សុំ​ចុះ​ចាញ់​ហើយ​! ក្មេង​សម័យ​អី​ឡូវ​មើល​កុំ​រំ​លង​អោយ​សោះ!

 19. រៀនពូកែមែន សុំសរសើរ 😀

 20. សួរស្តី!
  សុំស្គាល់ម្ចាស់ប្លុកផង
  ខ្ញុំមានចម្ងល់មួយចង់អោយម្ចាស់ប្លុកអោយជួយ
  សំណួរនោះគឺ
  តើយើងដាក់ បញ្ជីអត្ថបទផ្យាយ(ចំនុចតួចៗ) ចំណាត់ក្រុម(ចំនុចតួចៗ)
  ប្រតិទិន ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា មតិមហាជន(ចំនុចតួចៗ) នៅក្នុងប្លុករបស់យើងដោយរបៀបណា ?
  អរគុណសម្រាប់ចំលើយ

  ចំនុចតួចៗ)

ឆ្លើយ​តប

Please log in using one of these methods to post your comment:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: